THE BODY DISSOLVER

HD video 11’00” sound 2023
︎Trailer

The Body Dissolver, 2023 [video still], © Dominik Ritszel
ENG

“The Body Dissolver” is based on interviews with professional boxers recalling the moment they were knocked out. The Film combines documentary and fictional elements into a dense parafiction, tinted with body horror genre. Unreal 3D animations generated by the artist are confronted with found footage and the images of human bodies with the representations of imaginary, hyperbolic machines. The storyline reveals the recurring fantasies about the abandonment of the body and the visions of ecstasy, exploited in various spiritual discourses and pop-culture alike.

PL
„Body Dissolver” bazuje na wywiadach z zawodowymi pięściarzami, którzy próbują opisać doświadczenie nokautu. Film łączy wątki dokumentalne i fabularne w rodzaj parafikcji w konwencji body-horroru. Odrealnione animacje 3D przenikają się z materiałami found footage, a obrazy ludzkich ciał z przedstawieniami wyobrażonych monstrualnych maszyn. W opowieści pobrzmiewają echa fantazji o opuszczeniu własnego ciała i wizje ekstazy, eksploatowane zarówno przez różnego rodzaju dyskursy spirytualne, jak i popkulturę.