Studium postaci / Figure Study

3-channel video installation

HD video, 07’46”

2020

ENG, PL subtitles

[ENG] Figure Study is a video collage consisting of found footage and the artist’s original recordings. It consists of a video installation, archival material and training videos filmed by the US government during the Cold War, as well as recordings of the Spartakiada, a mass sports competition organised in the Eastern Bloc during the period of Soviet domination. In his work, Dominik Ritszel manipulates the content of these materials by juxtaposing them with his own images, focusing on individual narrative elements as well as formal techniques. The issues raised in the work, ie. public safety, physical hygiene and a healthy lifestyle outline the political meanings attributed to the body, especially the male body. The figurative representations of unified military force and society as a mass aim to reveal the hidden content contained in the archival recordings and reconstruct a vision of patriarchal society.

[PL] Praca Studium Postaci to filmowy kolaż składający się z materiałów found footage oraz autorskich nagrań artysty. Punktem wyjścia były wykorzystane w instalacji wideo materiały archiwalne i filmy szkoleniowe zrealizowane na zlecenie rządu amerykańskiego w okresie zimnej wojny. W swojej pracy Dominik Ritszel manipuluje treścią wykorzystanych filmów poprzez zestawianie ich z autorskimi realizacjami, koncentrując się na poszczególnych elementach narracji oraz środkach formalnych. Poruszane w pracy kwestie związane z zasadami bezpieczeństwa, higieną ciała i zdrowym trybem życia nakreślają polityczne znaczenia przypisywane ciału, zwłaszcza męskiemu. Figuratywne przedstawienia zuniformizowanej siły wojskowej oraz społeczeństwa jako masy mają na celu wydobycie ukrytych treści zawartych w nagraniach archiwalnych oraz zarysowanie wizji patriarchalnego społeczeństwa.